Florida Skyfskiet Klub

FSK konsentreer hoofsaaklik op die luggeweer en lug pistool skyfskiet sport op skole vlak onder die riglyne van SANSSU (Suid Afrikaanse Nasionale Skole Skutters Unie)

Leerders van hoofsaaklik H/S Florida is aktief by die FSK. Daar is ook leerders van ander skole betrokke by FSK, aangesien hulle skole nie skyfskiet aanbied nie. Annerien Snyman is ons geweer afrigter en Carel Steyn rig die pistol afdeling af.

Ons wil graag volwassennes akkomodeer in die klub en indien genoegsaam belangstelling (veral studente welkom) sal ons weeklikse oefen sessies begin reel
HOME PAGE